W cyfrowej szkole

W 2018 roku Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie rozpoczął wydawanie nowego kwartalnika edukacyjnego W cyfrowej szkole. Pismo adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych szeroko rozumianym wykorzystaniem  nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Pragniemy, aby każdy z Czytelników znalazł dla siebie interesujący artykuł, w szczególności nauczyciele, niezależnie od tego, jakiego przedmiotu uczą i na którym poziomie edukacyjnym. Pismo podzieliliśmy na działy:

  • Wywiad z ekspertem – rozmowy z osobami, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju informatyki;
  • Cyfrowa edukacja – informacje o wykorzystaniu TIK na lekcjach różnych przedmiotów;
  • Nauczanie informatyki – dział przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli informatyki;
  • Edukacja wczesnoszkolna – artykuły dotyczące wykorzystania TIK przez  nauczycieli najmłodszych uczniów;
  • Edukacja zawodowa – wskazówki i przydatne informacje dla nauczycieli zawodu;
  • Strefa dyrektora – przeznaczona jest dla osób zarządzających oświatą, w szczególności dyrektorów szkół;
  • Bezpieczeństwo i prawo – zawiera zarówno informacje dotyczące przepisów prawnych związanych z wykorzystaniem szkolnej infrastruktury informatycznej, jak i propozycje praktycznych rozwiązań.
  • Wydarzenia i relacje – tutaj chcemy dzielić się z Państwem relacjami z ważnych wydarzeń, konferencji, zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym.

Zapraszamy do lektury!

Czasopismo do pobrania: