Komunikaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

W celu ułatwienia Państwu organizowania pracy  tym trudnym okresie proponujemy zapoznanie się z poniższymi informacjami: