Kwartalnik Meritum

Kwartalnik MERITUM jest redagowany przez zespół nauczycieli konsultantów Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z pracownikami OEIiZK oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie. Każdy czwarty numer jest poświęcony zagadnieniom wykorzystania szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej w szkole i zawiera ciekawe artykuły na ten temat napisane przez naszych nauczycieli konsultantów. Dotychczas zostały wydane następujące numery:

 • Komputer w szkole (7/2007)
 • Wolne i darmowe oprogramowanie w edukacji (11/2008)
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w nowej podstawie programowej (15/2009)
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w projektach edukacyjnych (23/2011)
 • Wolne i otwarte zasoby edukacyjne (27/2012)
 • Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna (31/2013)
 • Promocja szkoły w mediach (35/2014)
 • Szkoła w chmurze (39/2015)
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych (43/2016)
 • Programowanie dla każdego (47/2017)
 • STEAM w edukacji (51/2018)
 • AR i VR w edukacji (55/2019)
 • Edukacja mobilna (59/2020)
 • WEB 2.0 w edukacji (62/2021)
 • Technologie przyszłości w edukacji (67/2021) – dostęp online

Szczegółowe informacje, wybrane numery i artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie czasopisma. Zapraszamy do lektury!