Konferencje

Konferencja „Podstawa programowa z informatyki 2026”
Aktualizacja: poniedziałek, 13, maj 2024

III konferencja „Technologie informacyjno-komunikacyjne w zajęciach terenowych”
Aktualizacja: poniedziałek, 15, kwiecień 2024

Konferencja metodyczna „Informatyka od A do Z”
Aktualizacja: poniedziałek, 05, luty 2024

Konferencja metodyczna „Laboratoria przyszłości na Mazowszu”
Aktualizacja: środa, 30, sierpień 2023

Konferencja „Majowe Mrozy w Warszawie & KASSK”
Aktualizacja: środa, 31, maj 2023