Pracownie

Pracownia Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość (EIKO)

 • Wspomagamy pracę nauczycieli informatyki, szczególnie w zakresie prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania.
 • Uczymy analizowania i rozwiązywania problemów z życia codziennego z wykorzystaniem metod i narzędzi informatycznych.
 • Przygotowujemy pomoce i szkolenia dla nauczycieli informatyki dotyczące algorytmiki i programowania w językach Scratch, Python, Processing, C++, JavaScript.
 • Zajmujemy się sterowaniem obiektem na ekranie i eksperymentujemy z różnymi robotami (np. Ozobot, Dash and Dot), a także mikrokontrolerami (np. micro:bit, Arduino).
 • Uczymy wspomagania nauczania tradycyjnego elementami nauczania na odległość.
 • Organizujemy konkursy informatyczne i szkolenia online dla uczniów.

Kierownik pracowni: dr Katarzyna Olędzka

ul. Raszyńska 8/10, pokój 200

tel.: 22 579 41 02

strona pracowni: programowanie.oeiizk.edu.pl

mail: eiko@oeiizk.waw.pl


Pracownia Dydaktyki Cyfrowej (PDC)

 • Przygotowujemy i prowadzimy szkolenia z zakresu zastosowań TIK w pracy nauczycieli różnych przedmiotów.
 • Pomagamy wszystkim nauczycielom, którzy chcą włączyć TIK do pracy dydaktycznej.
 • Dla uczniów proponujemy konkursy z wykorzystaniem nowych technologii.
 • Współpracujemy z instytucjami, uczelniami, placówkami edukacyjnymi związanymi z wykorzystaniem TIK w edukacji.
 • Organizujemy konferencje, warsztaty i inne formy wsparcia dla nauczycieli.
 • Pokazujemy, jak tworzyć i wykorzystywać nowoczesne media.
 • Wpieramy nauczycieli w mądrym i bezpiecznym stosowaniu TIK.

Kierownik pracowni: Dorota Janczak

ul. Raszyńska 8/10, pokój 201

tel.: 22 579 41 30

mail: pdc@oeiizk.waw.pl


Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych (PPP)

Zajmujemy się zastosowaniem TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych:

 • szkolimy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych,
 • tworzymy nowe opracowania dydaktyczne,
 • promujemy specjalistyczny sprzęt pomiarowy i oprogramowanie,
 • prowadzimy lekcje otwarte dla uczniów i ich nauczycieli,
 • współpracujemy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w ramach różnych projektów edukacyjnych.

Kierownik pracowni: Anna Grzybowska

ul. Nowogrodzka 73, pokój 7

tel.: 22 626 83 90 wew. 107

strona pracowni: ppp.oeiizk.waw.pl

mail: ppp@oeiizk.waw.pl