Pracownicy Ośrodka

W Ośrodku pracuje blisko 80 osób, w tym ponad 25 wysoko kwalifikowanych nauczycieli konsultantów i specjalistów ds. merytorycznych.

Dyrekcja

Kadra pedagogiczna

Administracja