Dyrekcja

Dyrektor

dr Jan Aleksander Wierzbicki

Wicedyrektor ds. edukacyjnych

Maciej Borowiecki

Wicedyrektor ds. administracyjno-gospodarczych

Artur Pomierny


Kontakt przez Sekretariat Główny:

tel.: 22 579-41-00