Historia

Rok 2021 to dla nas rok szczególny – obchodzimy 30-lecie istnienia Ośrodka. Nasza historia łączy się w dużym stopniu z historią wprowadzania komputerów i nauczania informatyki do polskich szkół. Podczas tych 30 lat staraliśmy się uczestniczyć w większości wydarzeń istotnych dla polskiej edukacji. Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli nam w tej drodze.

Przedstawiamy film dotyczący początków istnienia Ośrodka – wywiad z jego pierwszym Dyrektorem Tadeuszem Kuranem.

Film z okazji 20 rocznicy powołania Ośrodka.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie rozpoczął działalność dnia 1 czerwca 1991 roku na podstawie Zarządzenia nr 101 (DOCX 13.6KB) Kuratora Oświaty i Wychowania miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 1991 roku (skan zarządzenia PDF 1.46MB).

Zapraszamy do zapoznania ze skróconą historią naszego Ośrodka:

Początki – lata 1991-1995

Rozwijamy się – lata 1996-1999

Nowe milenium – lata 2000-2005

Inwestujemy w siebie – lata 2006-2010

Jesteśmy pełnoletni – lata 2011-2015

Lata dojrzałe – lata 2016-2020