Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla użytkowników Platformy Obsługi Szkoleń oraz uczestników form doskonalenia (PDF 204KB)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w monitoringu (PDF 269KB)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto (PDF 228KB)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w związku z zawarciem oraz realizacją umowy cywilnoprawnej (PDF 182KB)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w związku z zawarciem oraz realizacją umowy (PDF 170KB)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia oraz realizacji umów z osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (PDF 170KB)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla nadawców i odbiorców korespondencji (PDF 502KB)

Regulamin organizacji form doskonalenia (PDF 497KB)

Klauzula informacyjna – Facebook i YouTube (PDF 226KB)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób nawiązujących współpracę w celu prowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym (PDF 157KB)

Klauzula informacyjna dla osób zapisujących się do sieci współpracy (PDF 222KB)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji pracowników pedagogicznych (PDF 166KB)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach organizacji Konferencji „Podstawa programowa z informatyki 2026” (PDF 279KB)