Misja

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zadaniem Ośrodka jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli wszystkich typów szkół w zakresie kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej.

Ośrodek powstał w 1991 roku i od początku istnienia uczestniczył we wszystkich ważnych programach i przedsięwzięciach o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim, które miały znaczenie dla rozwoju edukacji informatycznej i szkolnych zastosowań technologii informacyjnej. W czasie ponad 25-letniej działalności zespół nauczycieli konsultantów przeprowadził wiele tysięcy szkoleń komputerowych, ponad tysiąc seminariów, warsztatów i konferencji.

Największym kapitałem OEIiZK są pracownicy, ich wiedza, zaangażowanie i doświadczenie. Zespół stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści, pasjonaci, którzy łączą w swojej pracy różne specjalności, jak: informatyka, matematyka, fizyka, chemia, języki obce, kształcenie zintegrowane, geografia, przyroda, biologia, bibliotekoznawstwo itd. Są autorami programów wielu kursów, warsztatów i seminariów, programów nauczania informatyki, technologii informacyjnej i zajęć komputerowych, podręczników dla uczniów i przewodników metodycznych dla nauczycieli, kilkudziesięciu książek, niezliczonej liczby artykułów, referatów i materiałów dydaktycznych. Wypracowali unikatowe metody nauczania wspomaganego technologią informacyjną i są ekspertami w zakresie edukacyjnych zastosowań nowoczesnych technologii.

Dzięki nim od wielu lat udaje się realizować misję Ośrodka: Nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu.