Zgodnie z Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania OEIiZK w Warszawie ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Siedziby Ośrodka przy ulicy Raszyńskiej 8/10 oraz przy ulicy Nowogrodzkiej 73 pozostają zamknięte dla interesantów. Ośrodek realizuje jedynie szkolenia w formie online. Powyższe obostrzenia są związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID_19.

Felieton kwietniowy

Webinarium "Organizacja procesu wspomagania ucznia ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii"

Warszawa Programuje!

Budżet Obywatelski Mazowsza
Nabór projektów do 30 IV 2021

9 II - konferencja, Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu - luty i marzec

Bank dobrych praktyk ORE

Przewodnik po informatyce