Felieton październikowy

CodeWeek 2019

Warszawa Programuje!

Najnowsze szkolenia

szkolenie

WRMP-2

Reportaż multimedialny w projekcie edukacyjnym

4-6 7-8 PP

10 godz. stacjonarnych + 10 godz. online
19.11-17.12.2019

szkolenie

SMAG-3

Metody aktywizujące i TIK w geografii

4-6 7-8

5 godz. stacjonarnych
25.11.2019

szkolenie

SMOT-1

Mobilne aplikacje przyrodnicze w terenie

4-6 7-8 PP

5 godz. stacjonarnych
26.11.2019

szkolenie

SACH-2

Aplikacje edukacyjne w nauczaniu chemii

7-8

5 godz. stacjonarnych
28.11.2019

Tworzenie programów nauczania

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

PoLAND of IT masters

Przewodnik po informatyce