Kadra pedagogiczna

Z wszystkimi pracownikami można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej:

imię.nazwisko@oeiizk.waw.pl

Adres email pisany jest małymi literami i nie zawiera polskich znaków. W przypadku osób o podwójnym nazwisku, nazwiska oddzielamy myślnikiem.


Pracownia Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość (EIKO)

dr Katarzyna Olędzka – kierownik
tel. 22 579-41-02

Jarosław Biszczuk
Agnieszka Borowiecka
Wanda Jochemczyk
Agnieszka Samulska
tel. 22 579-41-20

Krzysztof Chechłacz
tel. 22 579-41-30


Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych (PPP)

Anna Grzybowska – kierownik
tel. 22 626-83-90

Justyna Kamińska
Witold Kranas
Renata Sidoruk-Sołoducha
Małgorzata Witecka


Pracownia Dydaktyki Cyfrowej (PDC)

Dorota Janczak – kierownik
tel. 22 579-41-29

Hanna Basaj
Marcin Pawlik
Izabela Rudnicka
Renata Rudnicka

Marta Wnukowicz
tel. 22 579-41-50

Michał Grześlak
tel. 22 626-83-90


Samodzielne stanowisko ds. Doradztwa Metodycznego i Zawodowego

Małgorzata Rostkowska
tel. 22 501-40-18


Samodzielne stanowisko ds. informacji i wydawnictw

Bożena Boryczka
tel. 22 501-40-16


Samodzielne stanowisko ds. projektów europejskich

Elżbieta Pryłowska-Nowak
tel. 22 579-41-99


Specjalista ds. merytorycznych

Janusz Stanisław Wierzbicki
tel. 22 626-83-90