Kadra pedagogiczna

Z wszystkimi pracownikami można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej:

imię.nazwisko@oeiizk.waw.pl

Adres email pisany jest małymi literami i nie zawiera polskich znaków. W przypadku osób o podwójnym nazwisku, nazwiska oddzielamy myślnikiem.


Pracownia Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość (EIKO)

dr Katarzyna Olędzka – kierownik
tel. 22 579-41-02

Jarosław Biszczuk
Dariusz Fabicki
Bartłomiej Krowiak
Agnieszka Samulska
tel. 22 579-41-20

Janusz Stanisław Wierzbicki
tel. 22 626-83-90

Agnieszka Borowiecka
tel. 22 579-41-02


Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych (PPP)

Anna Grzybowska – kierownik
tel. 22 626-83-90

Dariusz Brzuska
Justyna Kamińska
Renata Sidoruk-Sołoducha
Małgorzata Witecka
Ewa Kowalska
Witold Kranas


Pracownia Dydaktyki Cyfrowej (PDC)

Dorota Janczak – kierownik
tel. 22 579-41-30

Hanna Basaj
Izabela Rudnicka
Renata Rudnicka
Marta Wnukowicz
tel. 22 579-41-50

Michał Grześlak
tel. 22 626-83-90

Marcin Pawlik
tel. 22 626-83-90 w. 100


Samodzielne stanowisko ds. projektów europejskich

Elżbieta Pryłowska-Nowak
tel. 22 579-41-99