Kadra pedagogiczna

Z wszystkimi pracownikami można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej:

imię.nazwisko@oeiizk.waw.pl

Adres email pisany jest małymi literami i nie zawiera polskich znaków. W przypadku osób o podwójnym nazwisku, nazwiska oddzielamy myślnikiem.


Pracownia Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość (EIKO)

dr Katarzyna Olędzka – kierownik
tel. 22 579-41-02

Jarosław Biszczuk
Agnieszka Borowiecka
Wanda Jochemczyk
Agnieszka Samulska
tel. 22 579-41-20


Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych (PPP)

Elżbieta Kawecka – kierownik
tel. 22 626-83-90

Anna Grzybowska
Witold Kranas
Renata Sidoruk-Sałoducha
Małgorzata Witecka


Pracownia Dydaktyki Cyfrowej (PDC)

Dorota Janczak – kierownik
tel. 22 579-41-29

Hanna Basaj
Agnieszka Halicka
Dariusz Kwiecień
Marcin Pawlik
Izabela Rudnicka
tel. 22 579-41-50

Michał Grześlak
tel. 22 626-83-90


Samodzielne stanowisko ds. doradztwa metodycznego i zawodowego

Małgorzata Rostkowska
tel. 22 626-83-90


Samodzielne stanowisko ds. kadry kierowniczej i edukacji dla bezpieczeństwa

Grażyna Gregorczyk
tel. 22 626-83-90


Samodzielne stanowisko ds. informacji i wydawnictw

Bożena Boryczka
tel. 22 579-41-30


Samodzielne stanowisko ds. projektów europejskich

Elżbieta Pryłowska-Nowak
tel. 22 579-41-99


Specjalista ds. merytorycznych

Janusz Stanisław Wierzbicki
tel. 22 626-83-90