Historia – lata 2016-2020

Rok 2016

Ośrodek był głównym organizatorem XVI Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych (Majowe Mrozy w Warszawie) pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta m. st. Warszawy oraz  Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wykłady miały miejsce w auli Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, warsztaty w pracowniach komputerowych OEIiZK przy ul Raszyńskiej 8/10 oraz Nowogrodzkiej 73.

W ramach projektu „Warszawa programuje” prowadzone były dwa typy szkoleń: Programowanie w środowisku Scratch dla nauczycieli szkół podstawowych oraz Programowanie w środowisku Processing dla nauczycieli wyższych klas szkół podstawowych (kl. 6, 7, 8), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przygotowano numer 4/2016 kwartalnika MERITUM Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych.

Rok 2017

Dyrektorem Ośrodka został Andrzej Daniluk.

XVII Ogólnopolska Konferencja Majowe Mrozy w Warszawie została zorganizowana przez Ośrodek we współpracy z Miastem i Gminą Mrozy. Temat przewodni to „Technologia Reforma Informatyka”.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce zdecydowało o corocznym ogłaszaniu listy 100 osób, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Wśród 100 osób wyróżnionych za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce 2017 znalazło się 4 pracowników Ośrodka: Maciej Borowiecki, Michał Grześlak, Katarzyna Olędzka, Janusz Wierzbicki.

W roku szkolnym 2016/17 odbyła się jubileuszowa 15 edycja konkursu informatycznego dla uczniów szkół podstawowych – miniLOGIA. 42 uczniów otrzymało tytuł laureata, 41 – finalisty konkursu.

Ośrodek przygotował i opublikował na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego materiały dydaktyczne przygotowujące uczniów i nauczycieli do konkursu „Normalizacja i ja” oraz współpracował przy organizacji IV Ogólnopolskiej Konferencji „Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej”.

Przygotowano numer 4/2017 kwartalnika MERITUM Programowanie dla każdego.

Rok 2018

Dyrektorem Ośrodka został Jan Aleksander Wierzbicki.

W dniach 23-24 listopada 2018 w OEIiZK w Warszawie odbyła się 2. Krajowa Konferencja Scientix Dobre praktyki STEM, zorganizowana przez Instytut Geofizyki PAN we współpracy z Ośrodkiem. Wzięło w niej udział ponad 100 osób z całej Polski oraz przedstawicielki European Schoolnet z Brukseli.

XVIII Ogólnopolska Konferencja Majowe Mrozy w Warszawie odbyła się w Warszawie w dniach 25 – 27 maja 2018 roku. Konferencja została zorganizowana przez Ośrodek we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych oraz Miastem i Gminą Mrozy. Tematem przewodnim było hasło „Edukacja Informatyka Przyszłość”.

Ośrodek we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie zorganizował serię konferencji dla dyrektorów i nauczycieli różnych przedmiotów oraz różnych typów szkół pt „Mazowiecka szkoła uczy nowocześnie”.

Nauczyciele konsultanci z Ośrodka brali udział w przygotowaniu konferencji Constructionism 2018 „Constructionism, computational thinking and educational innovation” odbywającej się w Wilnie w dniach 21 – 25 sierpnia 2018 oraz dnia nauczyciela poprzedzającego konferencję: Teachers day.

Od września 2018 roku Ośrodek bierze udział w międzynarodowym projekcie COMPUS  – the computer is us koordynowanym przez Uniwersytet Deusto w Bilbao. Głównym celem projektu jest szerzenie idei myślenia komputacyjnego poprzez gry planszowe.

W 2018 roku Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie rozpoczął wydawanie nowego kwartalnika edukacyjnego W cyfrowej szkole adresowanego do osób  zainteresowanych szeroko rozumianym wykorzystaniem  nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Wydano pierwsze dwa numery czasopisma (1/2018, 2/2018).

W ramach współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji dotyczącej pilotażu projektu Szkoła Ćwiczeń zostały przygotowane scenariusze i przeprowadzone pokazowe lekcje fizyki z wykorzystaniem TIK.

Przygotowano numer 4/2018 kwartalnika MERITUM STEAM w edukacji.

Rok 2019

XIX Ogólnopolska Konferencja Majowe Mrozy w Warszawie odbyła się w Warszawie w dniach 7-8 czerwca 2019 roku. Konferencja została zorganizowana przez Ośrodek Ewe współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych oraz Miastem i Gminą Mrozy. Tematem przewodnim Konferencji było hasło „Edukacja Technologia Społeczeństwo”.

W ramach czwartej edycji  projektu „Warszawa programuje” prowadzone były cztery typy szkoleń: Programowanie w środowisku Scratch dla nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych, Programowanie w środowisku Scratch dla nauczycieli klas 4-6, Programowanie w środowisku Processing dla nauczycieli wyższych klas szkół podstawowych (kl. 6-8) i szkół ponadpodstawowych oraz Algorytmika dla nauczycieli wyższych klas szkół podstawowych (kl. 6-8).

Ośrodek we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie zorganizował serię konferencji dla dyrektorów i nauczycieli różnych przedmiotów oraz różnych typów szkół pt „Umiejętne stosowanie TIK w nowoczesnej mazowieckiej szkole”.

Od października 2019 roku Ośrodek bierze udział w międzynarodowym projekcie Future Space w ramach programu ERASMUS+ koordynowanym przez Centrum Badań Kosmicznych PAN. Projekt skierowany jest do nauczycieli i młodzieży szkół ponadpodstawowych, jego celem jest poprawa jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, wzrost zainteresowania młodzieży tymi dziedzinami a także ukazanie możliwości i ścieżek karier w sektorze kosmicznym oraz innych innowacyjnych sektorach gospodarki.

Wydano  trzy numery kwartalnika edukacyjnego W cyfrowej szkole (1/2019, 2/2019, 3/2019).

Przygotowano numer 4/2019 kwartalnika MERITUM AR i VR w edukacji.

Rok 2020

Rok pandemii. W okresie od marca do sierpnia 2020 roku Ośrodek zorganizował dziesięciokrotnie więcej szkoleń on-line niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Organizowano też webinaria i fora dyskusyjne bez rejestracji, do których podłączało się po kilka tysięcy osób.

Tuż po ogłoszeniu lockdownu w marcu 2020 roku dobył się jeden z pierwszych w Polsce webinarów online dotyczących przygotowania szkoły do pracy zdalnej pt. Szkoła online – strategie pracy online – Office 365, G suite Google, oraz zakładanie kont, w którym wzięło udział ponad 20 tysięcy nauczycieli z całej Polski.

Ośrodek wspólnie z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń realizuje projekt „Eduwarszawa.pl”. W ramach pilotażu, którym byli objęci nauczyciele z pięciu dzielnic m. st. Warszawy prowadzone były dwa typy szkoleń: Usługi Office 365 dla szkół w rękach ucznia, nauczyciela i dyrektora, cz.1 oraz Usługi Office 365 dla szkół w rękach ucznia, nauczyciela i dyrektora. Współpraca i nauczanie zdalne, cz. 2. Nauczyciele konsultanci OEIiZK opracowali program szkoleń, przygotowali materiały oraz szkolenia na platformie szkoleń Ośrodka oraz usłudze Office 365 oraz prowadzili zajęcia na wszystkich organizowanych szkoleniach. Wszystkie szkolenia w ramach projektu były realizowane metodą online.

W ramach grantu TIK TO MY w projekcie „Lekcja:Enter” Ośrodek we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  (MSCDN) prowadzą szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych  zasobów oraz  kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania.

Ośrodek otrzymuje Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty na kolejne 5 lat.

Wydano  trzy numery kwartalnika edukacyjnego W cyfrowej szkole (1/2020, 2/2020, 3/2020).

Przygotowano numer 4/2020 kwartalnika MERITUM Edukacja mobilna.