VII Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) wszystkich typów do udziału w konkursie.

Tytuł VII edycji konkursu brzmi Normy + miasto = Smart City.

Smart City – krótko mówiąc – „miasto inteligentne”. Ale właściwie to jakie?

Baner konkursu

W tym roku proponowane są trzy kategorie prac dla uczniów: grafika, film i esej, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule Konkursu.

Inteligentne, zrównoważone i innowacyjne miasto to obszar (gmina, powiat, miasto, miasto-region), który wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne oraz inne metody w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń przy poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań.

Konkurs jest przeprowadzany od 1 października 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o konkursie.