Projekt „Tworzenie programów nauczania”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w projekcie Nowoczesne programy nauczania i scenariusze zajęć, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jego celem jest opracowanie i udostępnienie szkołom narzędzi edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów. Programy i scenariusze zapoczątkują tworzenie większych zestawów narzędzi edukacyjnych, wspierających proces kształcenia ogólnego.

Szczegółowe informacje o projekcie, wytyczne do tworzenia programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji oraz wykaz przedmiotów są dostępne na stronie projektu.