Sieci współpracy 2018/2019

GeoGebra w nauczaniu matematyki

Sieć współpracy i samokształcenia użytkowników GeoGebry

poziomy: 4-6, 7-8, PP

Miejsce wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i wspólnego uczenia się w celu podnoszenia umiejętności posługiwania się programem GeoGebra w pracy z uczniami na poziomie szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej, podczas przygotowywania dla nich pomocy dydaktycznych i realizacji projektów edukacyjnych.


Twoje dane – Twoja sprawa

Sieć współpracy i samokształcenia dla uczestników programu UODO

poziomy: 4-6, 7-8, PP

Miejsce dzielenia się doświadczeniami oraz wspólnego rozwiązywania problemów, podnoszenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do realizacji treści związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności. Możliwość zapoznania się ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce na temat ochrony danych osobowych.


Przygody ze Scratchem

Sieć współpracy i samokształcenia dla użytkowników Scratcha

poziomy: 1-3, 4-6

Miejsce spotkań miłośników środowiska Scratch, wzajemnego wsparcia i dzielenia się pomysłami na ciekawe lekcje. Możliwość wymiany doświadczeń, rozwiązywania problemów, tworzenia ciekawych projektów o różnym stopniu trudności łączących edukację informatyczną, matematyczną i inne. Poznamy nowe możliwości Scratcha 3.0 oraz będziemy projektować aplikacje wspomagające nauczanie różnych przedmiotów.


Informatyka w szkole

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki

poziomy: 4-6, 7-8, PP

Miejsce wymiany doświadczeń związanych z nauką algorytmiki i programowania na różnych etapach edukacyjnych. Poznanie najnowszych narzędzi do nauki informatyki oraz wartościowych środowisk edukacyjnych. Rozbudzanie aktywności ucznia, formy pracy z uczniem sprzyjające rozwojowi talentów informatycznych.

Przewidujemy cztery spotkania:

  1. Programujemy w szkole ponadpodstawowej w Pythonie – prezentacja pomysłów dotyczących prowadzenia pierwszych lekcji w języku Python na poziomie licealnym oraz na zajęciach dodatkowych z uczniami klas starszych szkoły podstawowej. Metodyka prowadzenia lekcji dotyczących nauki algorytmiki i  programowania. Zapisy: Platforma Obsługi Szkoleń
  2. Szyfrowanie w C++ – jak łagodnie wprowadzać uczniów w zagadnienia związane z szyfrowaniem. Proste problemy algorytmiczne. Wymianapomysłów na prowadzenie zajęć z tej tematyki. Wspieranie ucznia uzdolnionego informatycznie. Zapisy wkrótce.
  3. Arduino na kółkach – konstruowanie robota, który się porusza i jest sterowany za pomocą płytki Arduino. Elementy programowania połączone z budową obwodów elektrycznych. Zapisy wkrótce.
  4. Programujemy z micro:bit – przygotowanie projektów łączących elementy robotyki z programowaniem, w środowisku wizualnym lub tekstowym. Prowadzenie zajęć z elementami robotyki. Zapisy wkrótce.

Zabawy nie tylko z komputerem

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

poziomy: 1-3

Miejsce dzielenia się doświadczeniami oraz podnoszenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej. Każdy z nauczycieli, którzy dołączy do sieci może uczestniczyć w dyskusjach online oraz w jej spotkaniach. Tematem zajęć będzie zastosowanie komputerów do nauki i zabawy oraz wykorzystanie TIK w czasie różnych zajęć edukacji wczesnoszkolnej.