Lekcje otwarte dla uczniów 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 kontynuujemy lekcje otwarte dla uczniów prowadzone przez nauczycieli konsultantów Ośrodka z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Jest to forma zajęć doskonalących przeznaczona dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy przyjeżdżają wraz z uczniami i biorą aktywny udział w lekcji. W tym roku szkolnym szkoły, które będą chciały uczestniczyć w tych zajęciach podpisują z Ośrodkiem porozumienie dotyczące współpracy. W celu podpisania porozumienia prosimy o kontakt z Działem Organizacji Szkoleń – eliza.ciesielczyk@oeiizk.waw.pl

Najważniejsze informacje:

  • zajęcia odbywają się w siedzibie Ośrodka przy ul. Nowogrodzkiej 73,
  • uczniowie klasy dzieleni są na 2 grupy, do 16 osób każda (klasy do 20 osób bez podziału na grupy),
  • podział na przedmioty i czas trwania poszczególnych lekcji:
    1. przyroda –poniedziałki,9:00–10:45 (2 x 45 min, przerwa 15 min, podczas przerwy następuje zamiana grup),
    2. biologia/geografia– poniedziałki, 11:00–13:15(2 x 60 min, przerwa 15 min, podczas przerwy następuje zamiana grup),
    3. chemia/geografia –środy, 10:00–12:15 (2 x 60 min, przerwa 15 min, podczas przerwy następuje zamiana grup),
  • uczestników zajęć obowiązuje regulamin, z którym należy się zapoznać przed przyjściem na zajęcia.