Konferencja „Technologia informacyjno-komunikacyjna w zajęciach terenowych”

Logo konferencji przedstawiające otwarty laptop z nałożoną na niego różą wiatrów


Serdecznie zapraszamy na konferencję online organizowaną przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie we współpracy z Chorągwią Mazowiecką i Chorągwią Stołeczną ZHP, która odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku w godz. 16:00 – 19:00.

Przewidywany program konferencji:

  • 16:00 Otwarcie konferencji
  • 16:10 TIK a gwałtowne zjawiska atmosferyczne – Dariusz Brzuska, OEIiZK w Warszawie
  • 16:30 Biologicznie i chemicznie w terenie – Justyna Kamińska, Renata Sidoruk-Sołoducha, OEIiZK w Warszawie
  • 16:50 Wykorzystanie map cyfrowych w terenie – Małgorzata Witecka, OEIiZK w Warszawie
  • 17:20 Wirtualna harcówka. Praca na Teams z grupą młodzieży, uczestniczącej w zajęciach pozaszkolnych – Marek Pietrasik, Chorągiew Mazowiecka ZHP; Michał Grześlak, OEIiZK w Warszawie
  • 17:40 Geocaching i aplikacje mobilne do geocachingu – Małgorzata Pruś, Chorągiew Stołeczna ZHP
  • 18:00 warsztat Przyrodnicze aplikacje mobilne – Anna Grzybowska, OEIiZK w Warszawie
  • 18:30 warsztat Wirtualne zajęcia terenowe na przykładzie Google Street View – gra po wyspie Brownsea – Paweł Błoński, Chorągiew Stołeczna ZHP
  • 19:00 Zakończenie konferencji

Zapisy na Platformie Obsługi Szkoleń.