Konferencja „Dyrektor szkoły, która uczy nowocześnie”

Konferencja dla kadry kierowniczej szkół różnych typów odbędzie się 26 lutego 2019 roku (wtorek) w auli OEIiZK w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej 73, w godz. 1100-1500.

Potrzebujemy liderów zmian innowacyjnych w szkołach

Głównym celem konferencji jest promowanie nowatorskich metod pracy z uczniem i aktywnego rozwoju szkół przez wdrażanie nowych technologii w kształceniu oraz ukazanie roli dyrektora, jako lidera innowacyjnych zmian w placówkach oświatowych naszego regionu.

Program konferencji:

  • 1000-1100 Rejestracja uczestników
  • 1100-1110 Otwarcie –wprowadzenie w tematykę konferencji
  • 1110-1145 Współczesny uczeń i środowisko, w którym się uczy – wystąpienia zaproszonych gości odwołujące się do wyników prowadzonych badań na temat nowych technologii i sposobów, w jaki dzieci i młodzież z nich korzystają
  • 1145-1300 Dyrektor liderem edukacji w cyfrowej szkole, Kształcenie w cyfrowej szkole – wystąpienia nauczycieli konsultantów OEIiZK i zaproszonych gości w formule TED, łączącej w sobie elementy technologii, rozrywki i design po to, by w angażujący sposób przestawiać „idee warte propagowania”, w tym przypadku możliwości jakie wnosi do szkoły mądre i bezpieczne stosowanie TIK
  • 1300-1320 Przerwa kawowa
  • 1320-1410 Wychowanie i bezpieczeństwo w cyfrowej szkole – wystąpienia nauczycieli konsultantów OEIiZK prezentujące możliwości i sposoby zapewniania cyfrowego bezpieczeństwa oraz wprowadzania wątków wychowawczych do procesu e-kształcenia
  • 1415-1500 Warsztaty dla chętnych uczestników z elementami rozwiązywania problemów-zagadek, w czasie których będzie można doświadczyć zarówno wielu emocji, jak i zapoznać się z przykładami dotyczącymi pozytywnego wykorzystania nowych technologii w szkole

Podczas konferencji każdy z uczestników otrzyma materiały konferencyjne, w tym ostatni numer nowego czasopisma OEIiZK W cyfrowej szkole.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie swojego udziału w konferencji poprzez formularz umieszczony na Platformie Obsługi Szkoleń Ośrodka.

Zapraszamy!