Laureaci Listy 100 w 2019 roku

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce zdecydowało o corocznym ogłaszaniu listy 100 osób, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Ogłoszenie laureatów trzeciej edycji nastąpiło podczas konferencji Umiejętności cyfrowe 2019.pl

Ze względu na zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie, niezwykle istotne jest podnoszenie umiejętności cyfrowych. Szacuje się, że blisko 60 procent dzieci rozpoczynających dziś naukę, będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Jednocześnie większość miejsc pracy już dziś wymaga podstawowych umiejętności cyfrowych. 5 grudnia 2019 roku w siedzibie NASK w Warszawie odbyła się konferencja Umiejętności cyfrowe 2019.pl poświęcona umiejętnościom cyfrowym Polaków, organizowana przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz NASK – Państwowy Instytut Badawczy. 

Konferencję zakończyło przedstawienie Listy 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności cyfrowych w Polsce w roku szkolnym 2018/2019. Nagrody przyznano przedstawicielom placówek edukacyjnych, uczelni, organizacji pozarządowych, bibliotek i instytucji publicznych. Wśród wyróżnionych znalazło się sześć osób z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie: Grażyna Gregorczyk, Wanda Jochemczyk, Witold Kranas, Monika Kozłowska-Zając, Małgorzata Rostkowska i Małgorzata Witecka. Gratulujemy!

(Źródło zdjęcia: https://portal.pti.org.pl/jak-zwiekszyc-umiejetnosci-cyfrowe-polakow-relacja-z-konferencji)