Historia – lata 2006-2010

Rok 2006

W Ośrodku został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9000:2001.

Ośrodek przystąpił do międzynarodowego, trzyletniego projektu ICTime – Information Technology in intercultural and media education – Technologia informacyjna jako narzędzie edukacji interkulturowej i medialnej. Partnerami w projekcie były: Portugalia, Łotwa i Rumunia.

Kurs dla uczniów szkół podstawowych Programowanie w Logo z wykorzystaniem środowiska Logomocja, prowadzony metodą online na platformie e-learningowej Moodle, został wyróżniony w konkursie Learning Awards.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów został laureatem V edycji programu Inwestor w Kapitał Ludzki.

Rozpoczęła się współpraca z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w zakresie współredagowania kwartalnika MERITUM.

W sierpniu 2006 roku Ośrodek podjął współpracę z Microsoft w zakresie realizacji programu Campus and School Agreement, którego celem jest wdrożenie programu legalizacji oprogramowania systemowego i użytkowego tej firmy w szkołach.

W grudniu Ośrodek otrzymał Certyfikat Szkoły Jakości EKO-TUR-u zaświadczający, że Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000.

Rok 2007

Kurs dla uczniów szkół podstawowych Programowanie w Logo z wykorzystaniem środowiska Logomocja, prowadzony metodą online na platformie e-learningowej Moodle, po raz drugi został wyróżniony w konkursie Learning Awards.

Został wydany przez OEIiZK numer 4/2007 kwartalnika Meritum pod tytułem wiodącym Komputer w szkole, całkowicie poświęcony informatyce i zastosowaniom technologii informacyjnej w edukacji.

Ośrodek realizował projekt Wspieranie szkolnictwa zawodowego poprzez kursy i inne formy doskonalenia zawodowego, w ramach którego zostało przeszkolonych 1554 nauczycieli szkół zawodowych.

Zorganizowane zostały Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów został ponownie laureatem programu Inwestor w Kapitał Ludzki i znalazł się w gronie 6 najwyżej ocenionych firm.

Rozpoczęto współpracę z Unią Europejskich Federalistów w Łodzi, dotyczącą organizacji wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych. Zrealizowano pierwsze wyjazdy: Skomputeryzowane biblioteki – centra informacyjne i multimedialne w Belgii oraz Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu oraz doskonalenie nauczycieli w tym zakresie w Holandii.

Rok 2008

Ośrodkowi ponownie zostało przyznane prawo do wykorzystywania w 2008 roku znaku jakości ISO 9001:2000 w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń informatycznych.

Ośrodkowi przyznany został tytuł autoryzowanego Regionalnego Centrum Innowacji(RCI) firmy Microsoft. Tytuł ten przyznawany jest za wysoki poziom szkoleń oraz innych usług, w których wykorzystywane są produkty firmy Microsoft.

Został wydany numer 4/2008 kwartalnika Meritum pod tytułem wiodącym Wolne i darmowe oprogramowanie w edukacji.

Ośrodek realizował projekt Mazowieckie talenty, finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, pod hasłem „Informatyka specjalnością młodych Polaków”.

W listopadzie i grudniu 2008 roku w Ośrodku przeprowadzono cykl szkoleń „Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęć edukacyjnych” w ramach projektu KPRM Komputer dla ucznia.

Rok 2009

Wydany został nr 4/2009 kwartalnika Meritum z tytułem wiodącym Technologie informacyjno-komunikacyjne w nowej podstawie programowej.

Ośrodek realizował Program wspierania dzieci i młodzieży uzdolnionej matematycznie i informatycznie: Mazowieckie talenty.

Prowadzono prace przy realizacji projektu Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

W listopadzie 2009 r. ruszył dwuletni międzynarodowy projekt dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci (nr projektu 2009-1-PL1-LEO05-05046) „ICT for IST” ICT for Innovative Science Teachers. Ośrodek był koordynatorem projektu.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz portal „Partnerstwo dla przyszłości” byli organizatorami konkursu informatycznego Liga Zadaniowa.

Rok 2010

W ramach współpracy z firmą Intel rozpoczął się projekt Intel® Learning Series.W OEIiZK została opracowana polska wersja podręcznika „Intel Learning Series e-Learning – indywidualne nauczanie z komputerem”.

Ośrodkowi został przyznany certyfikat systemu jakości ISO 9001-2008 na kolejne trzy lata.

Został wydany nr 2/2010 kwartalnika Meritum, zatytułowany Cyfrowe (nie)bezpieczeństwo.

Międzynarodowy Komitet Naukowy wybrał Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na organizatora konferencji CBLIS 2010. W dniach 4-7 lipca 2010 roku odbyła się IX Konferencji CBLIS: Modelowanie i symulacje a metody badawcze w nauczaniu.