Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek od wielu lat aktywnie współpracuje z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wspólnie redagujemy i wydajemy Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny Meritum, nasi nauczyciele piszą artykuły do numerów 1-3 kwartalnika oraz przygotowują i wydają numer 4. Współpracujemy przy organizacji konferencji i grantów MKO w delegaturach oraz przy organizowaniu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Jesteśmy partnerem w programie Szkoła Aktywna w Społeczności.