Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ośrodek od wielu lat aktywnie współpracuje z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Co roku organizujemy granty Mazowieckiego Kuratora Oświaty, prowadząc na terenie całego województwa szkolenia dotyczące programowania, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów, kształcenia na odległość, wdrażania innowacyjnych sposobów nauczania itp. Od 2000 roku jesteśmy organizatorem przedmiotowych konkursów z informatyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. mazowieckiego.

We współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie organizujemy szereg konferencji dla nauczycieli, dotyczących m. in. wdrażania nowych podstaw programowych, nauki programowania w szkole, a także konferencji dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ich uczniów w ramach konkursu Z technologią w świat nauki.

Pracownicy Ośrodka biorą udział w pracach Zespołu ds. Akredytacji, powołanego do przeprowadzenia oceny działalności placówek doskonalenia nauczycieli, dla których nadzór pedagogiczny sprawuje MKO.