Twoje dane – Twoja sprawa

Ośrodek aktywnie uczestniczy w działaniach służących skutecznej ochronie danych osobowych. W ramach programu edukacyjnego Twoje dane – Twoja sprawa już siódmy rok realizujemy inicjatywy edukacyjne skierowane do uczniów i nauczycieli, których celem jest rozszerzenie wiedzy nauczycieli o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce oraz rozwój ich kompetencji w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych, ochroną tożsamości cyfrowej, prawem każdego człowieka do prywatności oraz bezpiecznych zachowań w sieci.

W roku szkolnym 2018/2019 jesteśmy w projekcie partnerem wspierającym. Szczegółowe informacje na temat IX edycji Programu oraz Regulamin dostępne są pod adresem: https://uodo.gov.pl/p/tdts.

Program jest realizowany poprzez następujące formy:

  1. Organizację konferencji specjalistycznych, poświęconych bezpieczeństwu informacyjnemu w szkole i placówce oświatowej;
  2. Wystąpienia tematyczne nauczycieli konsultantów podczas konferencji oraz seminariów metodycznych;
  3. Prowadzenie konsultacji dla dyrektorów placówek oświatowych i zainteresowanych nauczycieli na temat ochrony danych osobowych w szkole oraz praw autorskich w szkole;
  4. Warsztaty metodyczno-specjalistyczne, dotyczące nauczania tematyki związanej z ochroną danych osobowych;
  5. Prowadzenie bloga dotyczącego ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w sieci: http://dodo-bezpiecznie.blogspot.com;
  6. Szkolenie Rad Pedagogicznych w dziedzinie ochrony danych osobowych;
  7. Przygotowywanie materiałów informacyjnych w postaci broszurek i plakatów oraz infografik na temat ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem RODO;
  8. Szkolenie uczniów odbywających praktyki w Ośrodku w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz ochrony tożsamości cyfrowej;
  9. Szkolenie przygotowujące szkoły, nauczycieli i uczniów do udziału w konkursie UODO.
  10. Udział w pracach jury, oceniającego prace uczniów przysłane na konkurs UODO.