Twoje dane – Twoja sprawa

Program „Twoje dane – Twoja sprawa”  jest systemowym projektem realizowanym na skalę ogólnopolską, skierowanym do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Jednym z bardzo ważnych priorytetów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest edukacja. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) organ nadzorczy ma za zadanie upowszechniać w społeczeństwie wiedzę o ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych w tym zakresie do dzieci.

Program Twoje dane – Twoja sprawa od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz innych wydarzeń tematycznych, przy wykorzystaniu gier i zabaw.

Statystycznie rocznie Program realizuje ponad 40 000 uczniów oraz ponad 3 500 nauczycieli, którzy podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach w całej Polsce, jak i w lokalnych społecznościach.

Szczegółowe informacje na temat X edycji Programu oraz Regulamin i formularz przystąpienia do programu dostępne są pod adresem: http://bit.ly/oeiizk-uodo-tdts-2019

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie aktywnie uczestniczy w tym projekcie niemalże od początku jego funkcjonowania w przestrzeni edukacyjnej Polski, już ósmy rok realizujemy inicjatywy edukacyjne skierowane do uczniów i nauczycieli, których celem jest rozszerzenie wiedzy nauczycieli o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce oraz rozwój ich kompetencji w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych, ochroną tożsamości cyfrowej, prawem każdego człowieka do prywatności oraz bezpiecznych zachowań w sieci.

W roku szkolnym 2019/2020 pełnimy w Programie rolę partnera wspierającego.

Program Twoje dane – Twoja sprawa jest realizowany w naszym Ośrodku poprzez następujące formy:

 • organizację specjalistycznych konferencji, poświęconych bezpieczeństwu informacyjnemu w szkole i placówce oświatowej;
 • wystąpienia tematyczne nauczycieli konsultantów podczas konferencji oraz seminariów metodycznych;
 • prowadzenie konsultacji dla dyrektorów placówek oświatowych i zainteresowanych nauczycieli na temat ochrony danych osobowych w szkole oraz praw autorskich w szkole;
 • warsztaty metodyczno-specjalistyczne, dotyczące nauczania tematyki związanej z ochroną danych osobowych;
 • prowadzenie sieci współpracy dla nauczycieli Twoje dane Twoja sprawa dotyczącej ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w sieci (zapisy do sieci, dla osób posiadających konto na platformie szkoleń ośrodka https://pos.oeiizk.waw.pl);
 • prowadzenie bloga dotyczącego ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w sieci: http://dodo-bezpiecznie.blogspot.com;
 • szkolenie Rad Pedagogicznych w dziedzinie ochrony danych osobowych;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych w postaci broszurek i plakatów oraz infografik na temat ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem RODO;
 • szkolenie uczniów odbywających praktyki w Ośrodku w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz ochrony tożsamości cyfrowej;
 • szkolenie przygotowujące szkoły, nauczycieli i uczniów do udziału w konkursie UODO;
 • udział w pracach jury oceniającego prace uczniów przysłane na konkurs UODO.