Twoje dane – Twoja sprawa

Program „Twoje dane – Twoja sprawa”  jest systemowym projektem realizowanym na skalę ogólnopolską, skierowanym do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Jednym z bardzo ważnych priorytetów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest edukacja. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) organ nadzorczy ma za zadanie upowszechniać w społeczeństwie wiedzę o ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych w tym zakresie do dzieci.

Program Twoje dane – Twoja sprawa od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz innych wydarzeń tematycznych, przy wykorzystaniu gier i zabaw.

Statystycznie rocznie Program realizuje ponad 40 000 uczniów oraz ponad 3 500 nauczycieli, którzy podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach w całej Polsce, jak i w lokalnych społecznościach.

Szczegółowe informacje na temat XI edycji Programu oraz Regulamin i formularz przystąpienia do programu dostępne są pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/458/1643

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie aktywnie uczestniczy w tym projekcie niemalże od początku jego funkcjonowania w przestrzeni edukacyjnej Polski, już 9 rok realizujemy inicjatywy edukacyjne skierowane do uczniów i nauczycieli, których celem jest rozszerzenie wiedzy nauczycieli o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce oraz rozwój ich kompetencji w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych, ochroną tożsamości cyfrowej, prawem każdego człowieka do prywatności oraz bezpiecznych zachowań w sieci.

W roku szkolnym 2020/2021 pełnimy w Programie rolę partnera wspierającego.

Program Twoje dane – Twoja sprawa jest realizowany w naszym Ośrodku poprzez następujące formy:

  • wystąpienia tematyczne nauczycieli konsultantów podczas konferencji oraz seminariów metodycznych;
  • prowadzenie konsultacji dla zainteresowanych nauczycieli na temat ochrony danych osobowych w szkole oraz praw autorskich w szkole;
  • warsztaty metodyczno-specjalistyczne, dotyczące nauczania tematyki związanej z ochroną danych osobowych;
  • prowadzenie sieci współpracy dla nauczycieli Twoje dane Twoja sprawa dotyczącej ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w sieci internetowej – zapisy na platformie szkoleniowej Ośrodka  https://pos.oeiizk.waw.pl
  • prowadzenie bloga dotyczącego ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w sieci: http://dodo-bezpiecznie.blogspot.com; https://uczymy-bezpiecznie-w-sieci.blogspot.com
  • przygotowywanie materiałów informacyjnych w postaci plakatów oraz infografik na temat ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem RODO;
  • szkolenie przygotowujące szkoły, nauczycieli i uczniów do udziału w konkursie UODO;
  • udział w pracach jury oceniającego prace uczniów przysłane na konkurs UODO.