Grant TIK TO MY – zapisy szkół

Zasady zapisu szkół do udziału w szkoleniach są następujące

Dyrektor szkoły wypełnia: Deklarację udziału szkoły w grancie TIK TO MY wraz z wypełnionymi załącznikami:

  1. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji do projektu grantowego TIK TO MY oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych.
  2. Załącznik nr 3 – Deklaracja efektu trwałości Dyrektora Szkoły/Zespołu Szkół przystępującej do projektu grantowego TIK TO MY

W koniecznych przypadkach dyrektor załącza również Załączniki nr 4 i 5

Scany wymienionych powyżej dokumentów prosimy przesyłać na adres Działu Obsługi Szkoleń Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie: szkolenia@oeiizk.waw.pl.

Oryginały dokumentów prosimy przesłać na adres:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Dział Organizacji Szkoleń
02-026 Warszawa,
ul. Raszyńska 8/10

z dopiskiem – Grant TIK TO MY projekt „Lekcja:Enter”- edycja II

Szkolenia dla poszczególnych grup przedmiotowych będą otwierane sukcesywnie po zawiązaniu się 12-osobowych grup.

Pliki do pobrania:

  1. Deklarację udziału szkoły w grancie TIK TO MY – Word, PDF
  2. Załączniki 1-7 do Deklaracji uczestnictwa w grancie TIK TO MY – Word, PDF

Wszelkie pytania prosimy kierować do Działu Organizacji Szkoleń:

szkolenia@oeiizk.waw.pl
tel.: 22 579-41-22
tel.: 22 579-41-80