MaKI – Mazowieckie Kluby Integracyjne

Rysunek przedstawiający logo projektu MaKI

Samorząd Województwa Mazowieckiego zainicjował projekt „Mazowsze dla Ukrainy” wspierający nauczycieli i wychowawców mazowieckich szkół w pracy na rzecz integracji uczniów polskich i ukraińskich. Realizację projektu rozpoczyna inicjatywa o nazwie Mazowieckie Kluby Integracyjne (MaKI), w ramach której Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz biblioteki pedagogiczne organizują różnorodne spotkania dla uczniów i nauczycieli.

Główne założenia inicjatywy MaKI oraz propozycje różnych działań i rozwiązań edukacyjnych służących integracji uczniów z doświadczeniem migracji w polskich szkołach i placówkach oświatowych zostały przedstawione 21 czerwca 2022 r. podczas konferencji „MaKI – Mazowieckie Kluby Integracyjne – o sile działań edukacyjnych wspierających i integrujących uczniów”, zorganizowanej w Mińsku Mazowieckim przez MSCDN oraz OEIiZK.

W dniu 7 czerwca 2022 r. w Ośrodku przeprowadzane były pilotażowe lekcje otwarte dla polskich i ukraińskich uczniów oraz ich nauczycieli. W pierwszych zajęciach związanych z przedmiotami przyrodniczymi wzięli udział uczniowie ze stołecznego XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta. Uczniowie sami przeprowadzali doświadczenia, a później ich wyniki omawiali z prowadzącymi.

Polskie Radio – informacja o pilotażowych lekcjach otwartych

Mazowsze Wiadomości z regionu – informacja o zajęciach w OEIiZK

W dniu 14 czerwca 2022 r. przeprowadzane były kolejne lekcje otwarte dla polskich i ukraińskich uczniów oraz ich nauczycieli, tym razem z warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej.