VIII edycja konkursu „Z technologią w świat nauki”

Logo konkursu Z technologią w świat nauki w formie stylizowanego liścia

W roku szkolnym 2022/23 zapraszamy zespoły uczniowskie szkół podstawowych województwa mazowieckiego wraz z nauczycielami do udziału w VIII edycji konkursu Z technologią w świat nauki.

Zadanie konkursowe dla uczniów polega na opracowaniu projektu o tematyce przyrodniczej z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Konkurs rozpocznie się seminarium dla nauczycieli, w czasie którego oprócz inspiracji na pracę konkursową, przedstawimy szczegóły organizacyjne.

Wzorem lat ubiegłych będziemy się starać o objęcie konkursu patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konkurs jest wpisany do „Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych” Mazowieckiego Kuratorium Oświaty punktowanych przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z harmonogramem i dokumentami do pobrania znajdują się na stronie Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych.