IV edycja konkursu „STEM PW”

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu interdyscyplinarnego organizowanego przez Politechnikę Warszawską, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, w ramach projektu edukacyjnego STEM PW. Głównym koordynatorem z ramienia Politechniki Warszawskiej jest Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Nagrodą główną w konkursie są indeksy na wybrane kierunki Politechniki Warszawskiej. Podczas naukowych zmagań będą nie tylko rozwiązywane testy i zadania, ale również konstruowane i programowane układy elektroniczne w laboratoriach Politechniki Warszawskiej.

Projekt edukacyjny STEM jest adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli. Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie jakości kształcenia i promocję edukacji w zakresie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki. Zgodnie z Uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej Konkurs PW STEM uprawnia do przyjęcia na studia w Politechnice Warszawskiej na wybranych wydziałach i kierunkach.

Terminarz:

  • do 17.10.2022 r. – zgłoszenia do udziału w projekcie
  • 20.10.2022 r. – I etap szkolny
  • 14.01.2023 r. – II etap – międzyszkolny oraz IV Konferencja dla nauczycieli
  • 25.03.2023 r. lub 01.04.2023 r. – III etap – centralny – praktyczny
  • 20.04.2023 r. – uroczyste zakończenie oraz Panel edukacyjny

Regulamin oraz harmonogram konkursu są dostępne na stronie projektu https://stem.pw.edu.pl.