Podsumowanie Konkursu Informatycznego LOGIA20

Logo konkursu LOGIA

Gratulujemy laureatom sukcesów, cieszymy się, że udział w konkursie pomógł rozwijać zainteresowania informatyczne. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego do udziału w konkursie LOGIA21.

W roku szkolnym 2020/21 OEIiZK będzie organizował Przedmiotowy Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Zapraszamy do zapoznania się na stronie konkursu logia.oeiizk.edu.pl z projektem programu merytorycznego i wykazem literatury przedmiotowego konkursu informatycznego LOGIA dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021.

Prosimy nauczycieli, uczniów, rodziców o zgłaszanie wszelkich uwag na adres logia@oeiizk.waw.pl do dnia 6 lipca 2020 r.