III edycja konkursu filmowego „Historie zapisane w obrazie”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego do udziału w III edycji konkursu Zrób-My-Nasz-Film. Konkurs organizowany jest przez OEIiZK w Warszawie pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Podstawą przygotowania filmowej opowieści mogą być zarówno wydarzenia pochodzące ze środowiska lokalnego, dotykać prywatnych przeżyć w kontekście miejsc, których dotyczą – opowiedziane za zgodą ich bohaterów. Obrazy wybranych miejsc, znanych społeczności, historii i obecnych losów obiektów lub zdarzeń z przeszłości, zapomnianych przez współczesnych, opowiedzianych przez uczniów poprzez film, z odpowiednio dobraną fabułą.

Konkurs obejmuje dwie kategorie filmów:

  • dla uczniów szkół podstawowych, pod hasłem „O czym szumią mazowieckie drzewa – filmopowieści”
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych, podhasłem „Nieznane ścieżki pamięci – mówiszTy ”

Tematem filmu mogą być historie związane z miejscami i ludźmi znajdującymi się w środowisku bliskim szkole, dzielnicy, miejscowości, regionie. Pasjonujące historie zawierające dokumentację środowisk, zdarzeń, nieznane dotąd problemy, odczytywane na nowo historie życia, znane miejsca widziane inaczej, oczami młodego człowieka. Filmy zgłoszone w konkursie zaprezentują „małe ojczyzny”, jako źródło wspólnych lub pojedynczych historii, w kontekście zmieniających się losów ludzi, regionów, kraju.

Terminarz konkursu:

  • rozpoczęcie: 15 października 2019 roku,
  • zgłoszenia do konkursu do 30 listopada 2019 roku
  • przesyłanie prac konkursowych do 31 stycznia 2020 roku

Komunikaty oraz informacje będą publikowane na stronie internetowej Konkursu.

Kontakt do organizatorów: zrobmy.nasz.film@oeiizk.waw.pl