Konkurs „Baśnie, podania i legendy Mazowsza w komiksie”

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji konkursu dla uczniów mazowieckich szkół podstawowych. Jego głównym celem jest wyłonienie najciekawszego komiksu utworzonego na podstawie powszechnie znanych i opublikowanych baśni, podań i legend Mazowsza z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej.

Ogłoszenie konkursu – 11 lutego 2019 roku, szczegółowe informacje dostępne są na stronie konkursu.

Komiks jest coraz częściej wykorzystywany do propagowania wiedzy z różnych dziedzin, dlatego OEIiZK zależy, aby wykorzystując atrakcyjną dla uczniów formę komiksu, zwrócić ich uwagę na dostrzeganie wartości dziedzictwa kulturowego własnego regionu i rozpowszechnianie ich. Konkurs umożliwia też kształcenie kompetencji czytelniczych i medialnych oraz przyczynia się do upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Zachęcamy nauczycieli do rozpropagowania informacji o konkursie w szkołach oraz do podjęcia się roli nauczyciela–opiekuna uczniów biorących udział w konkursie.

Uczniowie są obdarzeni ogromną inwencją twórczą i pomysłowością i w każdej edycji zaskakują organizatorów. Oto fragmenty prac z poprzednich edycji:

  • Scena komiksowa z obrazami przygotowanymi kredkami na podstawie legendy Wars i Sawa
  • Scena komiksowa przygotowana w serwisie ToonDoo na podstawie legendy Zazdrosny książę

  • Podczas tworzenia sceny komiksowej wykorzystano zdjęcie przetworzone w programie graficznym. Scena komiksowa została opracowana na podstawie legendy „Jak Maćko Kwasiżur diabła Chmielorza ośmieszył”

Informacji o konkursie udziela Hanna Basaj, hanna.basaj@oeiizk.waw.pl