Cennik Logomocja

Program Imagine Logo (polska wersja nosi nazwę Logomocja, polska edycja Imagine) powstał w 2001 roku. Jest to obiektowe środowisko do nauki programowania w języku Logo, pozwalające między innymi poznać zasady programowania sterowanego zdarzeniami.

Logomocja została wpisana do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego, numer zalecenia 1540/2003. Program Logomocja oraz książki wprowadzającą do korzystania z niego są do nabycia w OEIiZK. Bezpłatną wersję demonstracyjną programu można pobrać ze strony logo.oeiizk.waw.pl.

Wersja upgrade przysługuje tym osobom i szkołom, które posiadają legalnie zakupioną licencję na program Logo Komeniusz. Uczniowie i nauczyciele kupujący program na zasadach licencji ucznia powinni przedstawić licencję swojej szkoły lub podać jej numer.

Słowo komplet użyte w poniższym cenniku oznacza płytkę z programem oraz książki Wprowadzenie do Logomocji i Edytor postaci Logomocji. Licencja szkolna pozwala na zainstalowanie programu Logomocja na dowolnej liczbie komputerów w szkole.

Licencja szkolna (komplet) 615,00 zł
z 23% VAT
Wersja upgrade – szkolna (komplet) 369,00 zł
z 23% VAT
Licencja indywidualna (komplet) 98,40 zł
z 23% VAT
Wersja upgrade – indywidualna (komplet) 61,50 zł
z 23% VAT
Licencja ucznia i nauczyciela
(szkoły posiadającej licencję)
24,60 zł
z 23% VAT
Wersja upgrade – licencja ucznia i nauczyciela
(szkoły posiadającej licencję)
12,30 zł
z 23% VAT
Wprowadzenie do Logomocji
Andrzej Walat
12,00 zł
Edytor postaci Logomocji
Agnieszka Borowiecka
10,00 zł