Sieci współpracy 2020/2021

Twoje dane – Twoja sprawa

Sieć współpracy i samokształcenia dla uczestników programu UODO

poziomy: 1-3, 4-6, 7-8, PP

Miejsce dzielenia się doświadczeniami oraz wspólnego rozwiązywania problemów, podnoszenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do realizacji treści związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności. Możliwość zapoznania się ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce na temat ochrony danych osobowych.


Informatyka w szkole

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki

poziomy: 4-6, 7-8, PP

Spotkania w ramach sieci Informatyka w szkole mają na celu wsparcie nauczycieli wnauce algorytmiki i programowania na różnych etapach edukacyjnych oraz poznanie najnowszych narzędzi do nauki informatyki i wartościowych środowisk edukacyjnych.

Przewidujemy następujące spotkania:

  1. Organizacja pracy zdalnej dla informatyków
  2. Grafika żółwia z Microsoftem
  3. Tajemnice Power Pointa 365
  4. Arkusz kalkulacyjny dla kreatywnych
  5. Programowanie a arkusze biurowe
  6. ABC baz danych

Matura z informatyki

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli informatyki

poziomy: PP

Cykliczne spotkania poświęcone tematyce maturalnej będą okazją do podzielenia się doświadczeniami w pracy z uczniami przygotowującymi się do matury z informatyki. Poruszymy problemy związane z analizą i tworzeniem algorytmów oraz ich implementacją. Będziemy przetwarzać i tworzyć informacje oraz rozwiązywać zadania symulacyjne. Zajmiemy się także zagadnieniami bazodanowymi.