Sieci współpracy 2020/2021

Twoje dane – Twoja sprawa

Sieć współpracy i samokształcenia dla uczestników programu UODO

poziomy: 1-3, 4-6, 7-8, PP

Miejsce dzielenia się doświadczeniami oraz wspólnego rozwiązywania problemów, podnoszenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do realizacji treści związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności. Możliwość zapoznania się ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce na temat ochrony danych osobowych.