Sieci współpracy 2019/2020

Matura z informatyki

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli informatyki

poziomy: PP

Cykliczne spotkania poświęcone tematyce maturalnej będą okazją do podzielenia się doświadczeniami w pracy z uczniami przygotowującymi się do matury z informatyki. Poruszymy problemy związane z analizą i tworzeniem algorytmów oraz ich implementacją. Będziemy przetwarzać i tworzyć informacje oraz rozwiązywać zadania symulacyjne. Zajmiemy się także zagadnieniami bazodanowymi. Zapraszamy wszystkich nauczycieli zainteresowanych taką tematyką.


Przygody ze Scratchem

Sieć współpracy i samokształcenia dla użytkowników Scratcha

poziomy: 1-3, 4-6

Miejsce spotkań miłośników środowiska Scratch, wzajemnego wsparcia i dzielenia się pomysłami na ciekawe lekcje. Możliwość wymiany doświadczeń, rozwiązywania problemów, tworzenia ciekawych projektów o różnym stopniu trudności łączących edukację informatyczną, matematyczną i inne. Pogłębimy znajomość Scratcha 3.0, przyjrzymy się możliwościom tworzenia projektów na urządzenia mobilne oraz będziemy projektować aplikacje wspomagające nauczanie różnych przedmiotów.


Zabawy nie tylko z komputerem

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

poziomy: 1-3

Miejsce dzielenia się doświadczeniami oraz podnoszenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej. Każdy z nauczycieli, którzy dołączy do sieci może uczestniczyć w dyskusjach online oraz w jej spotkaniach. Tematem zajęć będzie zastosowanie komputerów do nauki i zabawy oraz wykorzystanie TIK w czasie różnych zajęć edukacji wczesnoszkolnej.


ABC edukacji interkulturowej

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych

poziomy: 1-3, 4-6, 7-8, PP

Korzystanie z technologii cyfrowych usprawnia uczenie się w środowiskach wielokulturowych, jak i rozwija wiedzę o nich. Uczestnik sieci pozna cyfrowe zasoby
i narzędzia, które wzbogacą wiedzę o krajach i kulturach społeczności na świecie. Pozna konteksty lokalne, europejskie i globalne kultury, które pomagają w komunikacji społecznej, językowej, zawodowej we współczesnym świecie.


Twoje dane – Twoja sprawa

Sieć współpracy i samokształcenia dla uczestników programu UODO

poziomy: 4-6, 7-8, PP

Miejsce dzielenia się doświadczeniami oraz wspólnego rozwiązywania problemów, podnoszenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do realizacji treści związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności. Możliwość zapoznania się ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce na temat ochrony danych osobowych.