Oferta dla szkół 2018/2019

Szkolenie Rady Pedagogicznej – Zastosowanie Tablicy Interaktywnej w nauczaniu

Szkolenie dla nauczycieli wszystkich przedmiotów zainteresowanych możliwościami zastosowania tablicy interaktywnej w edukacji. Cele:

  • przedstawienie zasad eksploatacji tablicy,
  • poznanie podstawowych funkcji oprogramowania tablicy,
  • zapoznanie z możliwościami edukacyjnego zastosowania tablicy,
  • tworzenie własnych projektów z wykorzystaniem zasobów internetowych, oprogramowania tablicy, programów edukacyjnych, multimediów.

Do przeprowadzenia szkolenia wymagany jest stały dostęp do Internetu. Tablica powinna być podłączona i skonfigurowana.

Odpłatność za szkolenie: 500 zł za grupę (do 15 osób). Terminy do ustalenia.

Kontakt:  Dział Organizacji Szkoleń, tel.: 22-579-41-80, e-mail: szkolenia@oeiizk.waw.pl


Konsultacje i szkolenia dla nauczycieli – Microsoft

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli ciekawych nowości oraz potrzebujących pomocy na szkolenia, warsztaty i  konsultacje z zakresu:

  • Microsoft Office 365 dla edukacji
  • pakiet biurowy Microsoft Office
  • społeczność nauczycieli Microsoft Educator Community

Michał Grześlak, Janusz Wierzbicki, Marcin Kozłowski

Szkolenia:  Dział Organizacji Szkoleń, tel.: 22-579-41-80, e-mail: szkolenia@oeiizk.waw.pl

W przypadku konsultacji, prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie lub emailem, miejsce konsultacji: OEIiZK, ul. Nowogrodzka 73