VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” odbędzie się 15 marca 2019 roku w Warszawie w EuroCentrum Office Complex, Al. Jerozolimskie 134, budynek BETA, 1 piętro.

Normy + miasto = Smart City

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z całego kraju.

Patroni konferencji to Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej.

Organizatorami wydarzenia są: Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Podczas konferencji odbędzie się gala wręczenia nagród laureatom VII Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja”. Już po raz piąty zostanie też nadany honorowy tytuł „Promotora Edukacji Normalizacyjnej”. Więcej informacji na stronie konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zainteresowanych udziałem zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.