Konferencja online „Kolory”

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli różnych przedmiotów oraz różnych typów szkół na konferencję online, której głównym celem jest zaprezentowane różnych, możliwych do wykorzystania na zajęciach szkolnych, pomysłów dydaktycznych wykorzystujących temat przewodni wydarzenia – kolory. Zostaną przedstawione możliwości i korzyści, jakie przynosi nauczycielom wykorzystanie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania w praktyce szkolnej. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Termin 30 marca 2022 roku w godzinach 14.00-17.00.

Program konferencji

 • 14:00 Otwarcie konferencji
 • 14.10 – 16.00 Część wykładowa
  • Kolory w komunikacji i przekazie – Izabela Rudnicka, Dorota Janczak, OEIiZK w Warszawie
  • Cybercraft – przygoda, która uczy – Ewa Kołodziejczyk, Microsoft
  • Paleta barw kultury – Elżbieta Pryłowska-Nowak, OEIiZK w Warszawie
  • Koło barw oraz modele kolorów – Marcin Pawlik, OEIiZK w Warszawie
  • Współpraca uczniów jako kluczowy element budowania swojej wartości – Beata Galas, Google
  • Barwy nauk przyrodniczych – Anna Grzybowska, Małgorzata Witecka, OEIiZK w Warszawie
 • 16.10 – 17.00 Część warsztatowa (jeden warsztat do wyboru):
  • Kolorowe eksperymenty z TIK – Justyna Kamińska, Renata Sidoruk-Sołoducha, OEIiZK w Warszawie
  • Żabka i faraon – Elżbieta Pryłowska-Nowak, OEIiZK w Warszawie
  • Cybercraft – przygoda, która uczy – Artur Rudnicki, Microsoft
  • Tworzymy własną aktywność w Genially – Hanna Basaj, Marta Wnukowicz, OEIiZK w Warszawie
  • Kolorowy arkusz kalkulacyjny – Agnieszka Borowiecka, Wanda Jochemczyk, OEIiZK w Warszawie
  • Google Workspace jako środowisko współpracy w codziennym procesie prowadzenia zajęć dydaktycznych – Maciej Danieluk
  • Trzy kolory w projekcie Future Space – Anna Grzybowska, Dariusz Brzuska, OEIiZK w Warszawie

Ze względów organizacyjnych swój udział w konferencji należy zgłosić poprzez formularz umieszczony na Platformie Obsługi Szkoleń Ośrodka. Przy zapisie na konferencję, prosimy o wybranie warsztatu, w którym Państwo chcecie uczestniczyć! Opis warsztatów jest dostępny po wybraniu tytułu warsztatu z listy.

Szczegółowy program konferencji