Konferencja online „Aktywizujące narzędzia cyfrowe w praktyce szkolnej”

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK) we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) w dniu 28 września 2021 r. organizują konferencję online przeznaczoną dla dyrektorów oraz nauczycieli różnych typów szkół, przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz przedstawicieli administracji lokalnej z terenu Mazowsza.

Podczas konferencji zostaną przedstawione możliwości i korzyści jakie przynosi nauczycielom wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz aktywnych metod nauczania w praktyce szkolnej. Pokażemy, że wzięcie udziału w grancie TIK TO MY realizowanym w ramach Projektu „Lekcja: Enter” ułatwia szkołom wspieranie nauczycieli w tym zakresie. W czasie spotkania będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób dołączyć do projektu i jak wygląda wsparcie nauczycieli w jego ramach. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Termin 28 września 2021 roku, rozpoczęcie godzina 13:00

Ramowy program konferencji:

 • 13:00 – 13:05 – Otwarcie konferencji
 • 13:05 – 15:00 – Wypowiedzi ekspertów – trenerów oraz refleksje uczestników projektu, które mogą stanowić inspiracje dla każdego, kto wykorzystuje nowe technologie w edukacji, przedstawiające praktyczne wskazówki i konkretne przykłady na wykorzystanie TIK w szkole:
  • Edukacja wczesnoszkolna i ciekawe zadania w Jamboardzie. Renata Rudnicka
  • Internetowy edytor równań, jako pomoc podczas tworzenia cyfrowych materiałów dla uczniów. Hanna Basaj
  • Projekt przyrodniczy w nowej rzeczywistości szkolnej. Justyna Kamińska, Renata Sidoruk-Sołoducha
  • Oswajamy Pythona. Agnieszka Borowiecka, Agnieszka Samulska
  • Nowoczesne sposoby opowiadania historii. Elżbieta Pryłowska-Nowak
  • Informacje o grancie TIK TO MY w projekcie „Lekcja:Enter” – dlaczego warto do niego dołączyć? Czym się wyróżniamy? Jakie wymierne zyski uczestnictwo w nim pozwoli przynieść nauczycielom, uczniom i szkole? Jak dołączyć do grantu? Gdzie szukać informacji o zasadach jego realizacji? Dorota Janczak, Elżbieta Pryłowska-Nowak

Ze względów organizacyjnych należy zgłosić swój udział w konferencji poprzez formularz umieszczony na Platformie Obsługi Szkoleń Ośrodka (OEIiZK).

Więcej o projekcie na stronie Projektu.