Konferencja „Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych”

Zdjęcie przedstawiające kosmonautę

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół do udziału w ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się 10 czerwca 2022 roku (piątek) w godzinach 9:00-14:30.

Podczas wykładów i warsztatów zaprezentujemy praktyczne rozwiązania dla szkół związane ze sposobami organizacji zajęć i procesu nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych w oparciu o tematykę kosmiczną: różnorodne, interdyscyplinarne materiały dydaktyczne, aktywizujące uczniów narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Tematyka spotkania będzie opierała się na rezultatach międzynarodowego Projektu Future Space: wypracowanych programach edukacji kosmicznej dla szkół i centrów nauki, wpływie ich realizacji na kształtowanie zainteresowania przedmiotami STEM oraz rozwojem ścieżek karier kosmicznych wśród młodych ludzi.

Szczegółowy program konferencji

Prelegenci

Tematyka warsztatów (w grupach do wyboru):

  • Cieplutko, ale czy milutko? – prowadzący: dr Edyta Woźniak, CBK PAN
  • Misja Mars – zagrajmy razem – prowadzący: Zespół Projektowy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
  • Obserwujemy Słońce – prowadzący mgr inż. Sławomir Miernicki, I Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach

Liczba miejsc na sesjach plenarnych i warsztatach jest ograniczona. Udział w konferencji należy zgłosić poprzez formularz umieszczony na Platformie Obsługi Szkoleń. Przy zapisie na konferencję, prosimy o wybranie warsztatów. Opis warsztatów jest dostępny po wybraniu tytułu warsztatu z listy.

Konferencja wraz z warsztatami odbywa się w formie stacjonarnej w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przy ulicy Nowogrodzka 73. Udział w konferencji jest bezpłatny. Przyjazd uczestników na konferencję odbywa się na koszt własny.