Konferencja „Empatia – kompetencje społeczne w świecie technologii”

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest współorganizatorem konferencji Empatia – kompetencje społeczne w świecie technologii, która odbędzie się 28 stycznia 2020 roku w Centrum Kreatywności Targowa.

Jednym z głównych zadań Konferencji jest zwrócenie uwagi pracowników sektora edukacyjnego na ogromny potencjał jaki posiadają nowoczesne technologie. Ich wdrażanie w procesy szkolno-wychowawcze może przynieść wymierne efekty dydaktyczne.

Na Konferencji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące empatii jako ogólnego pojęcia w naszym życiu, empatii jako zjawiska w szkole oraz prezentacji rozwiązań, pomysłów, które wspierają szkołę w pracy nad rozwojem właściwych postaw i uważności u dzieci.

Agenda konferencji