Wyróżnienia z okazji 30-lecia Ośrodka

30-lecie Ośrodka - wyróżnieni pracownicy

17 listopada 2021 roku w siedzibie MSCDN w Warszawie odbyły się uroczystości związane z obchodami 30 rocznicy istnienia Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Podczas spotkania byliśmy świadkami podsumowania naszej wieloletniej pracy, wspominaliśmy liczne sukcesy w realizacji projektów krajowych i miedzynarodowych, współpracy z innymi podmiotami samorządowymi i państwowymi oraz rynkiem IT.

Podczas świętowania naszego Jubileuszu otrzymaliśmy Dyplom Uznania dla Ośrodka, zaś troje pracowników Ośrodka (Jan Aleksander Wierzbicki, Maciej Borowiecki, Agnieszka Gałdyn) zostało uhonorowanych medalami pamiątkowymi „Pro Masovia” nadanymi przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika. Trzynastu najbardziej zasłużonych pracowników Ośrodka, którzy szczególnie przyczynili się do jego rozwoju otrzymało także Dyplomy Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika. Wyróżnienia wręczyli członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, przewodniczący sejmikowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krzysztof Skolimowski oraz dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu urzędu marszałkowskiego Mirosław Krusiewicz.

30-lecie Ośrodka - powitanie gości
Powitanie gości
Dyplom Uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z okazji jubileuszu 30-lecia OEIiZK
Dyplom Uznania dla OEIiZK
30-lecie Ośrodka - wręczenie medali "Pro Mazovia"
Wręczenie medali pamiątkowych „ProMasovia”
30-lecie Ośrodka - wykład o historii
Wykład o historii Ośrodka

Informacje o Jubileuszu na stronie mazovia.pl