Historia – lata 1996-1999

Rok 1996

Zakończone zostały prace nad polską wersją programu Logo Komeniusz – nowego środowiska pracy z komputerem w trybie bezpośredniego dialogu oraz jednocześnie języka programowania wysokiego poziomu wspomagającego rozwój twórczego, logicznego myślenia i zdolności algorytmicznych.

Rok 1997

Od tego roku nauczyciele konsultanci Ośrodka uczestniczą aktywnie w wyjazdach studyjnych ARION.

Ośrodek przystąpił do programu Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy, realizowanego pod kierunkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Kilku nauczycieli konsultantów uczestniczyło w szkoleniu i otrzymało tytuł egzaminatora ECDL.

W maju tego roku, na cotygodniowym seminarium dla nauczycieli, Andrzej Walat wprowadził po raz pierwszy pojęcie konstruktywizmu, jako nowoczesnej idei pedagogicznej.

Rok 1998

Ruszył projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej Internet w każdej gminie, obejmujący dostarczenie wyposażenia pracowni internetowych do około 2500 szkół podstawowych na terenie całego kraju.

Zostały przygotowane i uruchomione warsztaty tematyczne: Jak to zrobić?, jako nowa forma doskonalenia nauczycieli elementów informatyki.

W miesiącach wakacyjnych odbywała się Letnia Szkoła Internetowa organizowana przez Internet dla Szkół, Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych oraz OEIiZK.

31 grudnia OEIiZK otrzymał część budynku przy ulicy Rzymowskiego 36 oraz ośrodek szkoleniowy w Milanówku, gdzie po kapitalnym remoncie została urządzona pracownia z komputerami Macintosh oraz pokoje noclegowe dla 15 osób.

Rok 1999

Ruszył projekt Pracownia internetowa w każdym gimnazjum, mający na celu dostarczenie wyposażenia internetowych pracowni komputerowych do polskich gimnazjów – Ośrodek intensywnie uczestniczył w jego realizacji.

Zostały rozpoczęte prace nad serwisem edukacyjnym EDUKUS.