Historia – lata 1991-1995

Rok 1991

Powołanie do życia Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z dniem 1 czerwca 1991 roku przez Kuratora Oświaty i Wychowania miasta stołecznego Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego. Założycielem i wieloletnim dyrektorem placówki (od 15 lipca 1991 roku do 31 sierpnia 2000 roku) był Tadeusz Kuran. Pierwsza siedziba znajdowała się w pomieszczeniu gościnnie wynajmowanym w XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Zajęcia komputerowe dla nauczycieli odbywały się w salach wynajmowanych w różnych szkołach.

Rok 1992

Przeniesienie siedziby Ośrodka na 3 piętro w budynku na ulicy Raszyńskiej 8/10. Do czasu urządzenia dwóch pracowni komputerowych, zajęcia nadal odbywały się w salach wynajmowanych w warszawskich szkołach.

Rok 1993

Ośrodek przejął w administrowanie cały budynek przy ulicy Raszyńskiej 8/10. W tym roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i Ośrodka, na mocy którego powołane zostało Studium Podyplomowe Informatyki dla Nauczycieli.

Rok 1994

W czasie wakacji Gazeta Wyborcza wspólnie z Ośrodkiem zorganizowała Letnią Szkołę Komputerową Gazety Wyborczej.

Po raz pierwszy OEIiZK organizował Warszawski Konkurs Informatyczny dla młodzieży szkół podstawowych, obejmujący swym zasięgiem województwa warszawskie i skierniewickie. Konkurs organizowany był do 1999 roku.

Rok 1995

Ośrodek wraz z firmą szkoleniową OSI CompuTrain S.A realizował szkolenia nauczycieli z całego kraju w ramach tzw. zleceń centralnych MEN, które dotyczyły zastosowań technologii informacyjnej w uczeniu się i nauczaniu.

Od tego roku Ośrodek został wydawcą dwumiesięcznika „Komputer w Szkole”, który ukazywał się do 2003 roku.