Informatyka. Ogólnopolska sieć wymiany doświadczeń dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych

W ramach sieci współpracy przewidujemy poruszanie następującej tematyki:

  1. Kształcenie kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z podstaw programowania i algorytmiki.
  2. Realizacja podstawy programowej z informatyki na różnych szczeblach edukacyjnych.
  3. Poznanie sposobów rozbudzania aktywności uczniów w zakresie myślenia komputacyjnego.
  4. Formy pracy z uczniem sprzyjające rozwojowi talentów informatycznych.

Szczegółowa tematyka spotykań będzie dostosowana do potrzeb uczestników. Przewidujemy jedno spotkanie organizacyjne i trzy spotkania merytoryczne oraz dyskusje na forum, łącznie około 20 godzin pracy online.  Sieć będzie zorganizowana na platformie Moodle (https://szkolenia.oeiizk.edu.pl). Do spotkań wykorzystamy komunikator Google Meet.

Kontakt do koordynatora:

Katarzyna Olędzka, kierownik ds. nauki w OEIiZK
email: katarzyna.oledzka@oeiizk.waw.pl

Klauzula informacyjna dla osób zapisujących się do sieci współpracy (PDF 226.8KB)