Wyjazdy edukacyjne

Na mocy porozumienia zawartego z Unią Europejskich Federalistów z siedzibą w Łodzi, od 2006 roku Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie organizuje edukacyjne programy wyjazdowe dla pracowników bibliotek, kadr kierowniczych oświaty i nauczycieli, poruszające zagadnienia wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy różnego typu bibliotek, w nauczaniu dzieci i dorosłych oraz organizacji i zarządzaniu szkołami w krajach Europy.

Wyjazdy edukacyjne – 2018
Aktualizacja: środa, 23, styczeń 2019

W roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano wyjazd Biblioteki jako centra informacyjne i multimedialne w Sankt Petersburgu (Rosja) w terminie 01-07.06.2019.