Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

W ramach współpracy z WCIES przygotowujemy, organizujemy i prowadzimy warsztaty oraz konferencje dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz Warszawsko-Wigierskiej Akademii Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Prowadzimy także stałe wsparcie dla doradców metodycznych w zakresie wykorzystania TIK oraz konsultacje dla kadry kierowniczej oświaty na temat: Narzędzia cyfrowe w zarządzaniu szkołą. Jesteśmy partnerem w programie Szkoła Aktywna w Społeczności i współdziałamy w programie Aktywna tablica.

Od roku szkolnego 2015/2016 w Ośrodku prowadzone są przez naszych nauczycieli konsultantów zajęcia w ramach wspólnego  projektu Warszawa programuje. Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć dotyczących programowania oraz wzmocnienie kompetencji cyfrowych i kreatywności warszawskich uczniów. Wśród poszerzającej się oferty szkoleń znajdują się propozycje dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, m.in.:

  • Warszawa programuje w klasach 1-3
  • Warszawa programuje! Scratch (klasy 4-6)
  • Warszawa programuje! Algorytmika (klasy 5-7)
  • Warszawa programuje! Processing