Microsoft

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy do szkół zaczęły docierać pierwsze pracownie oparte na serwerach Microsoft SBS stale współpracuje z firmą Microsoft przy projektach związanych z edukacją. Od wielu lat posiadamy zaszczytny tytuł Regionalnego Centrum Innowacji Microsoft. Jesteśmy również partnerem w programie: Microsoft in Education Global Training Partner. Cały czas wspieramy nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz szkolnych administratorów w korzystaniu z dostępnych rozwiązań i aplikacji, a także pokazujemy wszelkie nowości.