Grant TIK TO MY – projekt „Lekcja:Enter” – edycja II

Informacja o szkoleniach realizowanych w ramach grantu TIK TO MY w projekcie „Lekcja:Enter”

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2022 roku kończy realizację grantu TIK TO MY w ramach projektu “Lekcja:Enter”. Uprzejmie informujemy, że osoby, którym nie udało się dołączyć do grup szkoleniowych w OEIiZK i MSCDN mogą wziąć udział w szkoleniach realizowanych przez innych Grantobiorców w ramach naborów 3. i 4. edycji szkoleń. Do decyzji dyrektora szkoły pozostaje, który grant w województwie wybierze.

Dziękujemy wszystkim szkołom za wspólne edukacyjne doświadczenie.

Przekazujemy poniżej kontakty do instytucji, które prowadzą szkolenia w 3. i  4. edycji szkoleń.

1.Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST
Małgorzata Szydłowska
tel. 535 895 815
mail: m.szydlowska@potest.pl

2.Fundacja Kuźnia Talentów
Katarzyna Winiarska
tel. 570 625 061
mail: maz@kuzniatalentow.org

3.Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”
„Wojciech Jaranowski
tel. 603 090 888
mail: idnsolidarnosc@wp.pl

4.Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Krzysztof Piekarski
tel. 501 689 839
mail: swp.pultusk@gmail.com
Anna Młynarczyk tel. 798 690 123
Wioletta Brzozowska tel. 787 946 606

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach osi priorytetowej III – cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje na stronie  grantu TIK TO MY w projekcie „Lekcja:Enter” https://tiktomy.oeiizk.edu.pl

Strona ogólna projektu: https://lekcjaenter.pl