Szkoły Aktywne w Społeczności

W roku szkolnym 2018/19 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie kolejny rok uczestniczył w programie Szkoły Aktywne w Społeczności (SAS) w partnerstwie z WCIES i MSCDN. Przedstawicielką Ośrodka w projekcie była Anna Grzybowska.

W programie SAS w ubiegłym roku szkolnym brało udział 9 placówek oświatowych (8 szkół i jedno przedszkole) z województwa mazowieckiego. W ramach programu odbyły się spotkania dla nauczycieli, dla dyrektorów, ale również dla uczniów. Przedstawiciele społeczności szkolnej brali udział w szkoleniu na temat szkolnego budżetu partycypacyjnego oraz w webinarium związanym z angażowaniem rodziców w zadania szkoły.
W dniu 13 grudnia odbyło się w OEIIZK spotkanie podsumowujące rok wytężonej pracy nakierowanej na wzajemne oddziaływanie szkoły i środowiska lokalnego.
W czasie spotkania przedstawione zostały działania wszystkich placówek oświatowych, które były prowadzone w ramach programu.

Ponadto przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli oraz lekcje chemii i geografii dla uczniów. Lekcje otwarte prowadziły Anna Grzybowska i Justyna Kamińska. Przedstawiona tematyka bardzo podobała się uczniom.