Program Laboratoria przyszłości

grafika ilustracyjna

 

Podsumowanie Programu Laboratoria Przyszłości

Program Laboratoria Przyszłości w latach 2021–2022 objął wsparciem finansowym 1779 szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Inwestycja w edukację wyniosła 156285174,00 zł. Szkoły zostały wyposażone w drukarki 3D, gogle VR, mikrokontrolery, sprzęt audio wideo, które kształtują u uczniów rozwój kompetencji przyszłości. Proces uczenia odbywa się według koncepcji STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics) poprzez eksperymentowanie i zdobywanie praktycznych umiejętności. W procesie tym istotną rolę odgrywają nauczyciele pełniąc funkcje mentorów dla uczniów w rozwijaniu talentów i kompetencji jutra.

Wymaga to od kadry pedagogicznej doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnego sprzętu. W roku szkolnym 2022/2023 w ramach wspomagania i wsparcia dyrektorów, nauczycieli, koordynatorów Mazowiecki Kurator Oświaty wspólnie z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Fundacją EndTech Poland zorganizował sześć konferencji „Praktyczne wykorzystanie Laboratorium Przyszłości w szkole”. Konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nich ponad 900 nauczycieli, koordynatorów i dyrektorów szkół podstawowych województwa mazowieckiego. W ramach konferencji odbywały się również warsztaty dla uczniów, które prowadzili edukatorzy Mobilnych Laboratoriów oraz pokaz filmu „Kartka z powstania” w wirtualnej rzeczywistości, poprowadzone przez VRheroes.

Konferencje poświęcone były zagadnieniom związanym z planowaniem i wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu w procesie dydaktycznym na lekcji i nie tylko oraz dzieleniem się przez nauczycieli dobrymi praktykami w zakresie praktycznego wykorzystania sprzętu pozyskanego w Programie Laboratoria Przyszłości.

Anna Posmyk
wizytator
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Wojewódzki koordynator
ds. innowacji w edukacji 

Informacje o projekcie

W ramach realizacji projektu nauczyciele konsultanci Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów w Warszawie spotkali się z nauczycielami województwa mazowieckiego podczas zorganizowanych konferencji stacjonarnych i spotkań webinarowych.